عنوان لاتین: The learning problem of multi-layer neural networks

عنوان مقاله به فارسی : مشکل یادگیری شبکه های عصبی چند لایه [مقاله : ELSEVIER ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

 

عنوان لاتین: Selfish Insider Attacks inIEEE 802.11s Wireless Mesh Networks عنوان مقاله به فارسی : حملات خودی خودخواه در شبکه های بی سیم مش  [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: Selfish Insider Attacks inIEEE 802.11s Wireless Mesh Networks

عنوان مقاله به فارسی :  حملات خودی خودخواه در شبکه های بی سیم مش   [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

 

عنوان لاتین: Selfish Insider Attacks inIEEE 802.11s Wireless Mesh Networks عنوان مقاله به فارسی : حملات خودی خودخواه در شبکه های بی سیم مش  [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: 

Congestion Control and Channel Assignmentin Multi-Radio Wireless Mesh Networks

عنوان مقاله به فارسی :  کنترل ازدحام و تخصیص کانال در چند رادیویی شبکه های مش بی سیم  [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین:  Congestion Control and Channel Assignmentin Multi-Radio Wireless Mesh Networks عنوان مقاله به فارسی : کنترل ازدحام و تخصیص کانال در چند رادیویی شبکه های مش بی سیم [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: 

A Dynamic Holdoff Scheme in IEEE 802.16Distributed Scheduling Mesh Networks

عنوان مقاله به فارسی :  طرح holdoff پویا در  توزیع شبکه های مش برنامه ریزی   [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین:  A Dynamic Holdoff Scheme in IEEE 802.16Distributed Scheduling Mesh Networks عنوان مقاله به فارسی : طرح holdoff پویا در IEEE 802.16 توزیع شبکه های مش برنامه ریزی  [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: 

A Robust Approach to Facial Ethnicity Classificationon Large Scale Face Databases

عنوان مقاله به فارسی :  یک رویکرد قوی به طبقه بندی قومیت صورت در پایگاه داده صورت مقیاس بزرگ  [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: A Robust Approach to Facial Ethnicity Classificationon Large Scale Face Databases عنوان مقاله به فارسی : یک رویکرد قوی به طبقه بندی قومیت صورت در پایگاه داده صورت مقیاس بزرگ [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات