عنوان لاتین :  Research of Grid Security Authentication Model Subtitle as needed

عنوان مقاله به فارسی : پژوهشی بر مدل احراز هویت امنیت شبکه [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

 

عنوان لاتین :  Research of Grid Security Authentication Model Subtitle as needed  عنوان مقاله به فارسی : پژوهشی بر مدل احراز هویت امنیت شبکه [مقاله : IEEE]

 

 

  این مقاله توسط تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان لاتین :  Cognitive Radio: Brain-Empowered Wireless Communications

عنوان مقاله به فارسی : رادیو شناختگر ارتباطات بی سیم قدرت مغزی [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله لاتین رادیو شناختگر: ارتباطات بی سیم قدرت مغزی

 

 

  این مقاله توسط  برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان لاتین :  An Energy Effciency Feature Survey of the Intel Haswell Processor

عنوان مقاله به فارسی : بررسی خصوصیات بهره وری انرژی پردازنده Haswell

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

عنوان مقاله به لاتین :  An Energy Effciency Feature Survey of the Intel Haswell Processor  عنوان مقاله به فارسی : بررسی خصوصیات بهره وری انرژی پردازنده Haswell ‎ | تک پی دی

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین :  A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks

عنوان مقاله به فارسی : بررسی الگوریتم های مسیر یابی شبکه های مش و اد هاک بی سیم

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

 

بررسی الگوریتم های مسیر یابی شبکه های مش و اد هاک بی سیم

 

  این مقاله توسط  برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات