عنوان لاتین:

A F for R Systems in ECommerceBased on Distributed Storage and Data-Mining

عنوان مقاله به فارسی : یک چارچوب برای سیستم توصیه گر در تجارت الکترونیکی بر اساس و ذخیره سازی داده کاوی توزیع شده  [مقاله : IEEE ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: A F for R Systems in ECommerceBased on Distributed Storage and Data-Mining عنوان مقاله به فارسی : یک چارچوب برای سیستم توصیه گر در تجارت الکترونیکی بر اساس و ذخیره سازی داده کاوی توزیع شده [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: The  FERET Promising Research database and evaluation procedure for face-recognition algorithms

عنوان مقاله به فارسی : پایگاه داده و ارزیابی روش FERET برای الگوریتم های تشخیص چهره  [مقاله : ELSEVIER ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: The FERET Promising Research database and evaluation procedure for face-recognition algorithms عنوان مقاله به فارسی : پایگاه داده و ارزیابی روش FERET برای الگوریتم های تشخیص چهره [مقاله : ELSEVIER ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: A camera and image processing system for floc size distributions ofsuspended particles

عنوان مقاله به فارسی : یک سیستم پردازش دوربین و تصویر برای توزیع اندازه جمع کردن ذرات معلق [مقاله : ELSEVIER ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Experimental study of pedestrian behaviors in a corridor based on digital image processing عنوان مقاله به فارسی : مطالعه تجربی از رفتار عابر پیاده در یک راهرو بر اساس پردازش تصویر دیجیتال  [مقاله : ELSEVIER ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: A Comparative Study on Image Retrieval Systems

عنوان مقاله به فارسی : مطالعه تطبیقی در تصویر سیستم های بازیابی [مقاله :C.S Chan and J.L Hong ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Experimental study of pedestrian behaviors in a corridor based on digital image processing عنوان مقاله به فارسی : مطالعه تجربی از رفتار عابر پیاده در یک راهرو بر اساس پردازش تصویر دیجیتال  [مقاله : ELSEVIER ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:Experimental study of pedestrian behaviors in a corridor based on digital image processing

عنوان مقاله به فارسی : مطالعه تجربی از رفتار عابر پیاده در یک راهرو بر اساس پردازش تصویر دیجیتال [مقاله : ELSEVIER ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Experimental study of pedestrian behaviors in a corridor based on digital image processing عنوان مقاله به فارسی : مطالعه تجربی از رفتار عابر پیاده در یک راهرو بر اساس پردازش تصویر دیجیتال  [مقاله : ELSEVIER ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات