عنوان لاتین: MURU A Multi-Hop Routing Protocol for UrbanVehicular Ad Hoc Networks

عنوان مقاله به فارسی : مورو: چند هاپ پروتکل مسیریابی برای شهری فضایی شبکه های ad hoc   [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

عنوان لاتین: MURU A Multi-Hop Routing Protocol for UrbanVehicular Ad Hoc Networks عنوان مقاله به فارسی : مورو: چند هاپ پروتکل مسیریابی برای شهری فضایی شبکه های ad hoc  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: ENERGY AWARE AND STABLE MULTIPATH ROUTING PROTOCOL INCLUSTERED WIRELESS AD HOC NETWORKS

عنوان مقاله به فارسی : انرژی آگاه و پایدار پروتکل Multipath مسیریابی در شبکه های ad hoc به خوشه های بی سیم   [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

 عنوان لاتین: Mobile Software Agents for Wireless NetworkMapping and Dynamic Routing عنوان مقاله به فارسی : عوامل نرم افزار تلفن همراه برای بی سیم نقشه برداری شبکه و مسیریابی پویا [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

 

عنوان لاتین: DS-VBF  Dual  Sink  Vector-Based  Routing  Protocol or  Underwater Wireless Sensor Network

عنوان مقاله به فارسی : DS-VBF: سینک دو مبتنی بر بردار پروتکل مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم زیر آب   [مقاله : IEEE ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: The Recent State of Educational Data MiningA Survey and Future Visions عنوان مقاله به فارسی : بررسی و چشم انداز آینده : دولت های اخیر از داده کاوی آموزشی  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

Mobile Software Agents for Wireless NetworkMapping and Dynamic Routing

عنوان مقاله به فارسی : عوامل نرم افزار تلفن همراه برای بی سیم نقشه برداری شبکه و مسیریابی پویا  [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

 عنوان لاتین: Mobile Software Agents for Wireless NetworkMapping and Dynamic Routing عنوان مقاله به فارسی : عوامل نرم افزار تلفن همراه برای بی سیم نقشه برداری شبکه و مسیریابی پویا [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: The Recent State of Educational Data MiningA Survey and Future Visions

عنوان مقاله به فارسی : بررسی و چشم انداز آینده : دولت های اخیر از داده کاوی آموزشی   [مقاله : IEEE ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: The Recent State of Educational Data MiningA Survey and Future Visions عنوان مقاله به فارسی : بررسی و چشم انداز آینده : دولت های اخیر از داده کاوی آموزشی  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات