عنوان لاتین:  A New Data Clustering Approach for Data Mining in Large Databases

عنوان مقاله به فارسی :  یک روش خوشه بندی داده جدید برای داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ  [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: A New Data Clustering Approach for Data Mining in Large Databases عنوان مقاله به فارسی : یک روش خوشه بندی داده جدید برای داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:  Supporting Queries and Analyses of Large-Scale Social Media Data withCustomizable and Scalable Indexing Techniques over NoSQL Databases

عنوان مقاله به فارسی :  حمایت از نمایش داده شد و تجزیه و تحلیل در مقیاس بزرگ رسانه های اجتماعی داده ها با تکنیک های برنامه ریزی و مقیاس پذیر نمایه سازی بیش از نواسکیوال پایگاه داده  [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Supporting Queries and Analyses of Large-Scale Social Media Data withCustomizable and Scalable Indexing Techniques over NoSQL Databases عنوان مقاله به فارسی : حمایت از نمایش داده شد و تجزیه و تحلیل در مقیاس بزرگ رسانه های اجتماعی داده ها با تکنیک های برنامه ریزی و مقیاس پذیر نمایه سازی بیش از نواسکیوال پایگاه داده [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: Rockburst laboratory tests database Application of data

عنوان مقاله به فارسی :  Rockburst پایگاه داده تست های آزمایشگاهی - استفاده از تکنیک های داده کاوی   [مقاله : ELSEVIER]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Analysis the effect of data mining techniques on database  عنوان مقاله به فارسی : تجزیه و تحلیل اثر تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده [مقاله : Springer ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:  Query Evaluation Techniques for Large Databases

عنوان مقاله به فارسی :  تکنیک های ارزیابی پرس و جو برای پایگاه داده های بزرگ   [مقاله : ELSEVIER]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

عنوان لاتین: Query Evaluation Techniques for Large Databases عنوان مقاله به فارسی : تکنیک های ارزیابی پرس و جو برای پایگاه داده های بزرگ  [مقاله : ELSEVIER]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: Analysis the effect of data mining techniques on database  

عنوان مقاله به فارسی : تجزیه و تحلیل اثر تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده [مقاله : ELSEVIER]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Analysis the effect of data mining techniques on database  عنوان مقاله به فارسی : تجزیه و تحلیل اثر تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده [مقاله : Springer ]

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات