عنوان لاتین: Analysis the effect of data mining techniques on database

عنوان مقاله به فارسی : تجزیه و تحلیل اثر تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده [مقاله : ELSEVIER ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 20000 تومان

 

عنوان لاتین: Analysis the effect of data mining techniques on database  عنوان مقاله به فارسی : تجزیه و تحلیل اثر تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده [مقاله : ELSEVIER ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: Trends in Partial Discharge Pattern ClassificationA Survey

عنوان مقاله به فارسی : یک بررسی : موضوعات داغ در طبقه بندی الگوی تخلیه جزئی [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

 عنوان لاتین: Trends in Partial Discharge Pattern ClassificationA Survey  عنوان مقاله به فارسی : یک بررسی : موضوعات داغ در طبقه بندی الگوی تخلیه جزئی [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

A Two-Layer Recurrent Neural Network forNonsmooth Convex Optimization Problems

عنوان مقاله به فارسی : دو لایه شبکه عصبی راجعه برای Nonsmooth محدب بهینه سازی مشکلات [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین:  A Two-Layer Recurrent Neural Network forNonsmooth Convex Optimization Problems  عنوان مقاله به فارسی : دو لایه شبکه عصبی راجعه برای Nonsmooth محدب بهینه سازی مشکلات [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین: Hierarchical Optimal Control of Nonlinear Systems;An Application to a Benchmark CSTR Problem

عنوان مقاله به فارسی : کنترل بهینه غیر خطی سلسله مراتبی سیستم؛ نرم افزار برای یک مشکل معیار CSTR   [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Hierarchical Optimal Control of Nonlinear Systems;An Application to a Benchmark CSTR Problem  عنوان مقاله به فارسی : کنترل بهینه غیر خطی سلسله مراتبی سیستم؛ نرم افزار برای یک مشکل معیار CSTR   [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

A survey of MAC layer solutions to the hidden node problemin ad-hoc networks

عنوان مقاله به فارسی : بررسی راه حل های لایه MAC به مشکل گره های مخفی در شبکه های ad-hoc [مقاله : ELSEVIER ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

عنوان لاتین: A survey of MAC layer solutions to the hidden node problemin ad-hoc networks  عنوان مقاله به فارسی : بررسی راه حل های لایه MAC به مشکل گره های مخفی در شبکه های ad-hoc [مقاله : ELSEVIER ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات