عنوان مقاله : درختان تصمیم

نوع فرمت : Power Point

قیمت : رایگان

 

 

دانلود مقاله درختان تصمیم | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای ابوذر مرادیان برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان پایان نامه : حملات عدم پذیرش سرویس DOS و DDOS

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود پایان نامه حملات عدم پذیرش سرویس DOS و DDOS | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای توحید نوروزی برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : دیسک سخت (هارد دیسک) Hard Disk

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله دیسک سخت (هارد دیسک) Hard Disk

 

 

  این مقاله توسط آقای محسن صفار برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر بر اساس مسئله کوله پشتی

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر بر اساس مسئله کوله پشتی  | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای مصطفی نعمتی برزگر برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان پایان نامه : مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود پایان نامه مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی

 

 

  این مقاله توسط آقای محمد علی پودینه برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات