عنوان مقاله : ترانسفورماتورهای توزیعی‎

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

 

ترانسفورماتورهای توزیعی‎ | تک پی دی

 

  این مقاله توسط آقای هژاد اسد پور برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : مبدل های نوری جریان‎

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله مبدل های نوری جریان‎ ‎ | تک پی دی

 

  این مقاله توسط عابس خادم حقیقی برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

دانلود مقاله حفاظت در برابر امواج

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

 

 

 

 این مقاله توسط آقای توحید جعفری برای سایت تک پی دی ارسال شده است

 

 

دانلود مقاله معرفی تکنولوژی نمایشگرهای OLED

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

 

 

 

  این مقاله توسط آقای محمد جامه شورانی برای سایت تک پی دی ارسال شده است

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات