عنوان مقاله : نقش هیات مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله نقش هیات مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای لقمان پاکروان برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای حامد رضا زاده برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمت

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

 

دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر.. | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای وحید نور افکن برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : استراتژی کار راهه شغلی

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله استراتژی کار راهه شغلی | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای عیسی سیلاوی برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : مدریت زنجیره تامین scm

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله مدریت زنجیره تامین scm | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای منصور برزگر برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات