عنوان مقاله : استاندارد های حسابداری

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود پروژه استاندارد های حسابداری

 

  این مقاله توسط آقای ابوطالب حصار برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

عنوان مقاله : تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت | تک پی دی

 

  این مقاله توسط خانم نيلوفر کويتي برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای حامد رضا زاده برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت هاو حسابداری اجتماعی

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت هاو حسابداری اجتماعی  | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای لقمان پاکروان برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

 

عنوان مقاله : صورت سود و زیان در تئوری حسابداری

نوع فرمت : Power Point

قیمت : رایگان

 

دانلود مقاله صورت سود و زیان در تئوری حسابداری | تک پی دی

 

 

  این مقاله توسط آقای فرنوش پاک رای برای سایت تک پی دی ارسال شده است.

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات